În ziua de 11 iulie 2009, la Timişoara, cu sprijinul logistic al Muzeului de Artă Timişoara, al Muzeului Banatului, al Muzeului Satului Bănăţean şi al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Timiş, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM.

Biroul a luat în discuţie mai multe probleme administrative:

1.                           Situaţia sediului. A fost acceptată oferta Fundaţiei Culturale Artex, de a găzdui, în regim de comodat sediul Comitetului, în Splaiul Independenţei nr. 70, sect. 5, Bucureşti, urmând ca, până la sfârşitul lunii iulie, să fie perfectate actele necesare şi să fie mutat, efectiv, sediul Comitetului, la noua adresă.

2.                           Statutul Comitetului. A fost discutată posibilitatea aducerii la zi a prevederilor Statutului, urmând ca, în cursul lunii noiembrie, să fie convocată o adunare generală extraordinară care să aprobe modificările propuse de jurişti şi agreate de Birou.

3.                           Situaţia membrilor. A fost salutată înscrierea recentă în ICOM a câtorva muzee, între care, Muzeul Banatului şi Muzeul Satului Bănăţean. S-a luat decizia atenţionării membrilor care nu şi-au plătit cotizaţia pe anul în curs, avându-se în vedere posibilitatea excluderii acestora din ICOM. Totodată, a fost remarcată creşterea numărului de membri individuali.

4.                           Preşedintele a făcut o scurtă prezentare a rezultatelor Adunării Generale ICOM desfăşurate la Paris, în luna iunie. Cu această ocazie, a fost prezentat noul sistem de cotizaţii adoptat pentru anul 2010, care av fi detaliat, în scurt timp, printr-o circulară ICOM. În funcţie de acest sistem, a fost stabilit şi cuantumul contribuţiilor membrilor instituţionali pentru Comitetul Naţional, în anul 2010, care va fi, de asemenea, comunicat membrilor, în timp util. A fost, de asemenea, prezentată organizarea Conferinţei Generale ICOM din 2013, care va avea loc la Rio de Janeiro.

5.                           Biroul a decis să mandateze preşedintele cu iniţierea demersurilor necesare pentru organizarea reuniunii anuale a CIDOC, la Bucureşti, în anul 2011.

Totodată, Biroul a luat în discuţie situaţia mai multor clădiri muzeale care, drept urmare a restituirilor, provoacă evacuarea muzeelor din sediile actuale. Biroul a decis discutarea acestor probleme, împreună cu membrii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în vederea stabilirii măsurilor adecvate, de la caz la caz.

Pe de altă parte, membrii Biroului îşi exprimă regretul pentru faptul că, în anul 2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a decis să renunţe la organizarea Conferinţei naţionale a specialiştilor în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional şi la acordarea premiilor naţionale pentru patrimoniu.