Comitetul Naţional Român ICOM


Splaiul Independeţei nr. 70, sect. 3,  050086 Bucureşti

email: [email protected] sau [email protected]

 

18 septembrie 2009


C O M U N I C A T

 

            Întrunit în şedinţă ordinară, Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM a analizat situaţia Institutului de Memorie Culturală (cIMeC), membru instituţional al Consiliului Internaţional al Muzeelor, ameninţat cu desfiinţarea, prin „absorbţia“ sa cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură – instituţie aflată, de asemenea, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

            Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM consideră că această măsură, propusă prin proiectul de Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional, constituie o eroare gravă, care va afecta întregul sistem instituţional naţional de protejare a patrimoniului cultural.

            Astfel, chiar dacă atribuţiile şi personalul angajat ale Institutului urmează a fi preluate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, acesta nu va putea funcţiona cu aceeaşi eficienţă într-un domeniu care are, totuşi, specificităţile sale, legate, mai ales, de administrarea bazelor de date ale patrimoniului cultural. Acestea sunt stabilite prin legi speciale (inclusiv, legi organice), care reglementează domeniul protejării patrimoniului cultural naţional. Totodată, Institutului de Memorie Culturală i-au fost atribuite, prin decizii administrative bine fundamentate, responsabilităţi în programe de mare importanţă, cel mai cunoscut fiind cel prin care Institutul este interfaţa României cu Biblioteca Digitală Europeană Europeana.eu. Institutul reprezintă, de altfel, România în numeroase organizaţii şi programe internaţionale, continuând o activitate începută încă înaintea căderii regimului comunist.

            Trebuie precizat, totodată, că prin această unificare nu se face nici un fel de economie la buget, ambele instituţii fiind finanţate, exclusiv, din venituri extrabugetare.

            Faţă de cele de mai sus, Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM solicită Guvernului şi Parlamentului să reanalizeze măsura desfiinţării Institutului de Memorie Culturală (cIMeC), sprijinind, în acest fel, efortul naţional de protejare a patrimoniului cultural.

 

 

Preşedintele Comitetului Naţional Român ICOM

 

Dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU