español

 

Consiliul International al Muzeelor
Comitetul Naţional Român ICOM

 

noutăţi
home
Ce este ICOM
Cum deveniţi membru ICOM
Comitetele internationale ale ICOM
Organizaţii afiliate la ICOM
Avantaje membri individuali
Avantaje membri institutionali
Statut
Membri instituţionali
Contact

Ce este ICOM?

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) este organizaţia internaţională a muzeelor şi a profesioniştilor din domeniul muzeelor, care se angajează să conserve şi să asigure continuitatea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural mondial, actual şi viitor, material şi imaterial.

Creat în 1946, ICOM este o organizaţie neguvernamentală (un ONG), aflată într-o relaţie formală de asociere cu UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), şi care se bucură de un statut special (consultativ), pe lângă Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC).

Asociaţia are scop nelucrativ, ICOM fiind, în cea mai mare parte, finanţată prin cotizaţiile vărsate de membrii săi.

Totodată, ICOM este susţinut de diverse organisme publice sau private, aşa cum este UNESCO, pentru care ICOM realizează o parte a programului său cu privire la muzee.

Având sediul la Paris (în Franţa), chiar în sediul principal al UNESCO (Maison de l'UNESCO), sediul ICOM adăposteşte Secretariatul General şi Centrul de Informare Muzeologică UNESCO-ICOM.

Cei peste 30.000 membri ai ICOM din 20.000 de muzee, activi în 171 de comitete naționale și internaționale, colaborează la activităţile organizaţiei, atât pe plan naţional şi regional, cât şi pe plan internaţional: ateliere, publicaţii, programe de formare, programe de parteneriat şi de promovare reciprocă a muzeelor, inclusiv, prin evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor (18 mai, în fiecare an). Pentru întărirea activităţii lor, unele comitete naţionale sunt grupate în organizaţii regionale.

Programul trienal de activităţi, adoptat de Adunarea Generală, este pus în aplicare de Secretariatul ICOM, ca şi de comitetele naţionale şi internaţionale, care contribuie la realizarea programului. Activităţile ICOM răspund provocărilor şi nevoilor profesiunii şi se articulează în jurul următoarelor teme:

  • cooperare şi schimburi ştiinţifice;
  • diseminarea cunoştinţelor despre muzee şi sensibilizarea publicului;
  • formarea profesională;
  • dezvoltarea normelor profesionale;
  • elaborarea şi promovarea deontologiei profesionale;
  • protejarea patrimoniului şi lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale.