español

 

Consiliul International al Muzeelor
Comitetul Naţional Român ICOM

 

noutăţi
home
ce este icom ?
cum deveniți membru icom
comitetele internaționale ale icom
organizaţii afiliate la icom
avantajele membrilor individuali
avantajele membrilor instituționali
statut
membri instituţionali
contact

 

 

Ziua Internaţională a Muzeelor 2019, 18 mai
Tema: Muzeele ca centre culturale: viitorul tradiţiei


ICOM selectează în fiecare an pentru Ziua Internaţională a Muzeelor o temă care se află în centrul preocupărilor societăţii.

"Muzeele ca centre culturale: viitorul tradiţiei"

Rolul muzeelor în societate se schimbă. Muzeele continuă să se reinventeze în căutarea lor de a deveni mai interactive, orientate spre public, orientate către comunitate, flexibile, adaptabile şi mobile. Acestea au devenit huburi culturale care funcţionează ca platforme unde creativitatea se combină cu cunoaşterea şi în care vizitatorii pot co-crea, împărtăşi şi interacţiona.

În timp ce îşi păstrează misiunile lor primare - colectarea, conservarea, comunicarea, cercetarea, expoziţia - muzeele şi-au transformat practicile pentru a rămâne mai aproape de comunităţile pe care le deservesc. Astăzi, ei caută modalităţi inovatoare de abordare a problemelor şi conflictelor sociale contemporane. Acţionând la nivel local, muzeele pot, de asemenea, să promoveze şi să atenueze problemele globale, încercând să facă faţă proactiv provocărilor societăţii actuale. Ca instituţii în centrul societăţii, muzeele au puterea de a stabili dialogul între culturi, de a construi punţi pentru o lume paşnică şi de a defini un viitor durabil.

Pe măsură ce muzeele devin din ce în ce mai mult centre culturale, ele găsesc şi noi modalităţi de a-şi onora colecţiile, istoriile şi moştenirile lor, creând tradiţii care vor avea un nou sens pentru generaţiile viitoare şi relevanţă pentru o audienţă contemporană din ce în ce mai diversă la nivel mondial . Această transformare, care va avea un impact profund asupra teoriei şi practicii muzeelor, ne obligă să regândim valoarea muzeelor şi să punem la îndoială limitele etice care definesc însăşi natura muncii noastre ca profesionişti în muzee.

Deopotrivă un punct focal pentru comunitate şi parte integrantă a unei reţele globale, muzeele oferă o platformă pentru traducerea nevoilor şi viziunilor comunităţilor locale într-un context global.


The theme: Museums as Cultural Hubs: The future of tradition
ICOM selects each year for International Museum Day a theme that is at the heart of the concerns of society.

"Museums as Cultural Hubs: The future of tradition"
The role of museums in society is changing. Museums keep reinventing themselves in their quest for becoming more interactive, audience focused, community oriented, flexible, adaptable and mobile. They have become cultural hubs functioning as platforms where creativity combines with knowledge and where visitors can also co-create, share and interact.
While preserving their primary missions - collecting, conservation, communication, research, exhibition - museums have transformed their practices to remain closer to the communities they serve. Today they look for innovative ways to tackle contemporary social issues and conflict. By acting locally, museums can also advocate and mitigate global problems, striving to meet the challenges of today’s society proactively. As institutions at the heart of society, museums have the power to establish dialogue between cultures, to build bridges for a peaceful world and to define a sustainable future.
As museums increasingly grow into their roles as cultural hubs, they are also finding new ways to honour their collections, their histories and their legacies, creating traditions that will have new meaning for future generations and relevance for an increasingly diverse contemporary audience at a global level. This transformation, which will have a profound impact on museum theory and practice, also forces us to rethink the value of museums and to question the ethical boundaries that define the very nature of our work as museum professionals.
At once a focal point for the community and an integral part of a global network, museums offer a platform for translating local communities’ needs and views into a global context.
Please, don’t hesitate to contact us if you have any questions:[email protected]
http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/

 

[11.09.2014] cea de a 15-a ediție a concursului pentru Premiile Comitetului Național Român ICOM

În acest an, juriul a fost alcătuit din:

Dan Octavian PAUL (președintele CNR-ICOM și expert Ministerul Culturii); Dr. Iulia MESEA ( secretarul CNR-ICOM și expert Ministerul Culturii); Florin SICOIE (trezorierul CNR-ICOM și directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“ ); Raluca Iulia CAPOTĂ (expert Ministerul Culturii); Dragoș NEAMU (directorul executiv al Rețelei Naționale a Muzeelor din România); Dr. Gianina CURCĂ-IONESCU (expert Ministerul Culturii ); Dan ILIE (Muzeograf, Muzeul Băncii Naționale a României); Carol KONIG (expert Ministerul Culturii). Au fost înscrise în concurs 11 expoziții, după cum urmează:

 

 

1

 

 

Expoziția temporară

“Epoca Biedermeier în țările Române 1815-1859”

6 decembrie – 27 aprilie 2013

Muzeul Național de Artă al României

Dr. Elena Olariu, Șef Secție Arte Grafice și Documentare

Dr. Mariana Vida, Expert Arte Grafice

 

 

2

 

 

Expoziția permanentă

Muzeul Colecțiilor de Artă

3 iunie 2013

Muzeul Național de Artă al României

Director general Roxana Theodorescu

Daniela Dragomir

Liliana Chiriac

Alexandru Măciucă

 

 

3

 

 

 

Expoziția temporară

31 octombrie 2013 – 31 ianuarie 2014

”Lvmen Est Omen

Arta, Istoria și Spiritualitatea Iluminatului Artificial”

Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca în colaborare cu Swiss Webacademy, Sibiu

 

Director și Comisar

Dr. Laurent Chrzanovski

 

 

 

 

4

 

 

Expoziția temporară

”Transporturile Tradiționale din România ”

 

19 septembrie – 1 august 2013

Muzeul Național al Țăranului Român în parteneriat cu Complexul Muzeal Național      “Astra” și Muzeul Național al Agriculturii

Dr. Georgeta Roșu

Dr. Ion Blăjan, Șef Secție Patrimoniu

 

 

 

5

 

 

 

 

Expoziția temporară

”Comorile Chinei”

30 aprilie – 1 august 2013

Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Comisar general

Dr. Radian-Romus Andreescu, Comisar general adjunct

Dr. Katia Moldoveanu, Comisar general adjunct

 

 

 

6

 

 

Expoziția permanentă

Muzeul Memorial “Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa

Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Muzeul de Istorie a Moldovei 

Dr. Sorin Iftimi

Drd. Mihaela Tudose

Simona Ionescu

Valentina Druțu

Elena Maftei

 

7

 

Expoziția temporară

”Art Nouveau – 110 ani în România”

Muzeul Național Peleș

Rodica Rotărescu

Mircea Hortopan

Liliana Manoliu

 

 

 

8

 

 

 

 

Expoziția permanentă

”Muzeul Crama 1777

Valea Călugărească”

18 mai 2013

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Liliana Petre, Conservator

Mihai Dumitarche, Muzeograf

Ioana Constantin, Muzeograf

Gabriela Nicolau, Conservator

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Expoziția temporară

”Tapiseria Contemporană Românească din Colecția de Artă a Muzeului Județean Buzău ”

8 – 30 august 2013

Sala de expoziție ”Constantin Brâncuși”, Palatul Parlamentului, București

Muzeul Județean Buzău

Dr. Tache Gheorghe Rodica Viorica, Muzeograf, Secția Istorie - Artă

 

 

10

 

 

Expoziția temporară

”Mărturii de Artă și Cultură Ortodoxă din Episcopia Tulcii”

26 septembrie – 17 noiembrie 2013

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”

Dr. Sorin Sebastian Duicu, Cercetător Științific

 

 

 

11

 

 

 

 

Expoziție permanentă

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic

20 decembrie 2013

Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște

Dr. Ovidiu Cîrstina, C.S III

Prof. Univ. Dr. Marin Cârciumaru, C.S II

Dr. Elena-Cristina Nițu, C.S III

Dr.Minodora Cârciumaru, C.S III

Juriul a constatat că toate cele 11 expoziții au îndeplinit condițiile de înscriere la concurs, între care să fi fost deschise în anul 2013 și să fi avut drept autori ai concepțiilor tematice sau drept organizatori membri ai Comitetului Național Român ICOM.

După încheierea studierii și a dezbaterilor privind fiecare expoziție în parte, juriul a hotărât să acorde următoarele mențiuni și premii:

1. Doamnei Dr. Georgeta Roșu și domnului Dr. Ion Blăjan, o mențiune pentru originalitatea concepției muzeografice a expoziției “Transporturile Tradiționale din România”, organizată la Muzeul Național al Țăranului Român.
2. Domnului Dr. Laurent Chrzanovski, o mențiune pentru originalitatea concepției muzeografice a expoziției temporare itinerante “ Lvmen Est Omen Arta, Istoria și Spiritualitatea Iluminatului Artificial “, deschisă la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.
3. Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziții temporare a fost acordat colectivului format din doamna Katia Moldoveanu și domnul Radian-Romulus Andreescu sub coordonarea domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, pentru expoziția ”Comorile Chinei”, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a României.
4. Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziții permanente a fost acordat colectivului format din doamna Daniela Dragomir, doamna Liliana Chiriac și domnul Alexandru Măciucă, sub coordonarea doamnei Director general Roxana Teodorescu, pentru  redeschiderea Muzeului Colecțiilor de Artă din București.

Dan Octavian PAUL, Președinte CNR-ICOM

[11.09.2014] Noul Birou Executiv al Comitetului Național Român ICOM

În data de 20 iunie 2014 s-a desfășurat la Timișoara Adunarea Generală de Alegeri a Comitetului Național Român ICOM.

 Noul Birou Executiv ales al Comitetului Național Român ICOM este format din:

Președinte: Dan Octavian PAUL
Șeful Laboratorului Zonal de Restaurare, Muzeul Banatului


Vicepreședinte: Dr. Narcis Dorin ION
Director, Muzeul Național Bran

Secretar: Dr. Iulia MESEA
Muzeograf, Muzeul Național Brukenthal

Trezorier: Florin SICOE
Director general, Muzeul Județean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus”

Membru: Dr. Mircea Alexandru HORTOPAN
Director Adjunct, Muzeul Național Peleș.

Noul Birou Executiv al CNR ICOM are ca prim obiectiv, actualizarea bazei de date la toate categoriile de membri, până la sfârșitul anului 2014.

Ca urmare, avem rugămintea să ne comunicați cât mai repede posibil, următoarele date, la toate cele trei adrese de e-mail: [email protected], [email protected] și [email protected].

1. Membrii individuali: Numele și prenumele (titlul științific unde este cazul); Funcția; Adresa completa a locului de munca (codul poștal, numere de telefoane fixe si mobile, de fax, adrese email valide, site-uri de internet); Adresa de corespondenta daca este alta decât cea de mai sus; Anul aderării la ICOM și Numărul cardului de membru.

2. Membrii instituționali: Denumirea instituției în limba romana si traducerea într-una din limbile engleză (de preferat) sau franceză; Numele managerului/directorului instituției; Adresa completa (codul poștal, numere de telefoane fixe si mobile, de fax, adrese email valide, site-uri de internet); Anul aderării la ICOM și Numărul cardului de membru.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați dacă aveți probleme legate de carduri, pierdute, deteriorate etc.

[20.05.2014] CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERI a CNR ICOM

Potrivit prevederilor art. 29 din Statutul Comitetului Național Român ICOM, se convoacă Adunarea Generală de alegeri, pentru ziua de vineri, 20 iunie 2014, la Timișoara, în sala de consiliu a Consiliului Județean Timiș, de la ora 10.00.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Raportul de activitate al Comitetului, pentru perioada 2009 – 2014.
2. Bilanțul financiar.
3. Alegerea noului Birou Executiv.
4. Diverse.

Amintim că funcțiile pentru care se pot depune candidaturi, în Biroul Executiv, sunt: președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier și membru. Pentru oricare dintre aceste funcții poate concura oricare membru individual (care nu este student sau pensionar), precum și oricare salariat al unui membru instituțional al Comitetului.

Menționăm că, potrivit prevederilor Statutului, actualul președinte (Virgil Ștefan Nițulescu) și actualul vicepreședinte (Lia Maria Voicu) nu mai pot concura pentru nici o funcție în Biroul Executiv.

Persoanele care doresc să candideze pentru una dintre cele cinci funcții trebuie să transmită domnului Dan Octavian Paul (care se va ocupa de organizarea, pe plan local, a Adunării Generale), următoarele documente: o scrisoare de intenție prin care să își manifeste dorința de a candida pentru o anumită funcție din Biroul Executiv, un curriculum vitae și un program pe care candidatul și-l propune în mandatul 2014 – 2017.

O persoană nu poate candida pentru două funcții, simultan.

Pentru procedura de votare a noului Birou Executiv, fiecare membru individual are dreptul la un vot. Membrii instituționali categoria I au dreptul la 2 voturi, membrii instituționali categoria a II-a au dreptul al 3 voturi, membrii instituționali categoria a III-a au dreptul la 4 voturi, membrii instituționali categoria a IV-a au dreptul la 5 voturi, membrii instituționali categoria a V-a au dreptul la 6 voturi, iar membrii instituționali categoria a VI-a au dreptul la 7 voturi. Membrii individuali studenți și pensionari nu au drept de vot. Membrii individuali și instituționali care nu pot participa la Adunarea Generală au dreptul să delege dreptul lor de vot unui membru care participă.

Pentru o bună organizare a Adunării Generale, vă rugăm să transmiteți candidaturile dvs. domnului Dan Octavian Paul, trezorierul Comitetului, din timp, astfel încât acestea să îi parvină până la data de 18 iunie inclusiv, pe adresa poștală Muzeul Banatului, P-ța Huniade nr. 1, 300002 Timișoara, jud. Timiș, prin fax, la numărul 0256.491339 sau prin email, pe adresa [email protected]

Totodată, vă rugăm să confirmați, prin fax sau email, pe aceleași adrese, participarea dvs. fizică la Adunarea Generală, până la 18 iunie 2014. Cheltuielile de transport, cazare și diurnă revin participanților.

După alegerea noului Birou Executiv, acesta va discuta programul de activitate al Comitetului pentru următoarea perioadă și o va supune analizei Adunării Generale, cu proxima ocazie.

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, președinte

 

Comitetul Național Român ICOM a organizat, în anul 2013, cea de a 14-a ediție a concursului pentru Premiul Comitetului Național Român ICOM, premiu care este acordat autorului concepției tematice a unei expoziții organizate în anul precedent, de un membru al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM) din România.

În acest an, juriul a fost alcătuit din: Raluca Iulia Capotă (expert, Ministerul Culturii), Cristina Dinu (cercetător, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale), Aurelia Duțu (cercetător, Institutul Național al Patrimoniului), Mihaela Murgoci (manager proiecte culturale), Dragoș Neamu (președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România), Florin Sicoie (director, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“, membru în Biroul Comitetului Național Român ICOM), Călin Stegerean (directorul Muzeului de Artă Cluj – Napoca) și Alis Vasile (manager proiecte de artă).

Au fost înscrise în concurs 15 expoziții, dintre care, o expoziție permanentă, după cum urmează:

 1. Picu Pătruț - ultimul mare miniaturist al Europei , organizată de Muzeul Național al Țăranului Român la București; concepție tematică: Sorin Sebastian Duicu.
 2. Copilăria. Rămășițe și patrimoniu , organizată de Muzeul Național al Țăranului Român la București; concepție tematică: Rodica Marinescu și Cosmin Manolache.
 3. Carol Popp de Szatmari – pictor și fotograf , organizată de Muzeul Național Cotroceni la București; concepție tematică: Camelia Rădulescu și Paula Sofica.
 4. Salonul Național de Artă Decorativă , organizată de Muzeul Național Cotroceni la București și Chișinău; concepție tematică: Valentina Rotaru și Daniela Frumușeanu.
 5. Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului , organizată de Muzeul Național Artă al României, la București; concepție tematică: Emanuela Cernea și Lucreția Pătrășcanu.
 6. Mitul Național. Contribuția artelor la definirea identității românești (1830 – 1930) , organizată de Muzeul Național Artă al României, la București; concepție tematică: Monica Enache și Valentina Iancu
 7. Valori bibliofile din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie al Județului Prahova , organizată de Muzeul de Istorie și Arheologie al Județului Prahova la Ploiești; concepție tematică: Doru Mareș
 8. Castele de vis ale Reginei Maria – Castelul Bran , organizată de Muzeul Național Peleș la Sinaia; concepție tematică de Rodica Rotărescu, Mircea Hortopan și Liliana Manoliu.
 9. Gustav Klimt și Künstlerkompagnie , organizată de Muzeul Național Peleș la Sinaia; concepție tematică de Rodica Rotărescu, Mircea Hortopan și Liliana Manoliu.
 10. Tinerimea Artistică a Reginei Maria , organizată de Muzeul Național Peleș la Sinaia; concepție tematică de Marina Oproiu.
 11. Basarabia 1812 – 1947. Oameni. Locuri. Frontiere , organizată de Muzeul Național de Istorie a României la București, Chișinău, Cimișlia, Cahul, Leova, Edineț, Ploiești și Suceava; concepție tematică de Diana Mandache.
 12.   Genio Helvetioco. Ceasuri istorice și cutii muzicale din colecții muzeale românești , organizată de Muzeul Național de Istorie a României la București; concepție tematică de Oana Ilie.
 13. Bing. Magia jucăriilor , organizată de Muzeul Național de Istorie a României la București; concepție tematică de Cristina Duminică, Victor Tărtăcuță și Valentin Ionuț Drăgoiescu.
 14. Expoziția permanentă a Muzeului „Poni – Cernătescu‟, organizată de Complexul Național Muzeal „Moldova‟ la Iași; concepție tematică de Monica Nanescu, Lenuța Chiriță, Oana Florescu și Carmen Păduraru.
 15. Trésors de la collection Brukenthal: Brueghel, Cranach, Titien, Van Eyck , organizată de Muzeul Național Brukenthal la Luxemburg; concepție tematică de Daniela Dâmboiu și Guy Thewes.


J
uriul a constatat că toate cele 15 expoziții îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, între care: să fi fost deschise în anul 2012 și să fi avut drept autori ai concepțiilor tematice sau drept organizatori, membri ai Comitetului Național Român ICOM.

După încheierea dezbaterilor privind fiecare expoziție în parte, juriul a hotărât să acorde o mențiune doamnei Georgeta Roșu, pentru complexitatea și interdisciplinaritatea abordării muzeografice și pentru calitatea modalității de comunicare a informației științifice către public, în cadrul expoziției Picu Pătruț - ultimul mare miniaturist al Europei, vernisată la Muzeul Național al Țăranului Român în ziua de 13 septembrie 2012.

Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziții temporare a fost acordat doamnelor Emanuela Cernea și Lucreția Pătrășcanu, pentru expoziția itinerantă Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului, inaugurată la Muzeul Național de Artă al României, în ziua de 6 decembrie 2012.

Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziții permanente a fost acordat colectivului format din Monica Nanescu, Lenuța Chiriță, Oana Florescu și Carmen Păduraru, sub coordonarea doamnei Lăcărmioara Stratulat, pentru S Expoziția permanentă a Muzeului „Poni – Cernătescu‟, redeschisă la 2 martie 2012.
 

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, președinteZiua internațională a Muzeelor (18 mai)

Ca în fiecare an, din 1977 încoace, muzeele din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Muzeelor – celebrare inițiată de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM).

În 2013, tema Zilei Internaționale a Muzeelor este Muzeele (memorie + creativitate) = progres social.

Aproape 33.000 de muzee, din 130 de țări, încearcă, în această zi, să dedice activitățile lor temei menționate.

Bogăția patrimoniului nostru istoric, conservat și pus în valoare de muzee, asociate cu inventivitatea și creativitatea care animă sectorul muzeal, mai ales, în anii din urmă, constituie adevărata forță a instituțiilor muzeale. Îmbinarea misiunii lor tradiționale, de conservare a memoriei, cu creativitatea necesară pentru reînnoirea lor permanentă și cu dezvoltarea publicului lor – iată evoluția pe care muzeele și-o asumă, cu ferma convingere că prezența și acțiunile lor pot transforma societatea într-un mod benefic!

Tema aceasta, absolut optimistă, exprimată sub forma unei ecuații, reunește, în mod dinamic, diferite concepte esențiale pentru definirea a ceea ce este un muzeu astăzi, subliniind natura universală a acestor instituții și influența pozitivă pe care ele o exercită asupra societății. Tema aleasă sintetizează complexitatea sarcinilor muzeelor și amintește faptul că vocația lor este aceea de a contribui la dezvoltarea și coagularea comunității.

Comitetul Național Român ICOM solicită muzeelor din întreaga țară să ofere publicului, în această zi de 18 mai 2013, programe adecvate temei Zilei Internaționale a Muzeelor, cu titlu gratuit, cu speranța că acest eveniment va rămâne în memoria comunităților pe care noi, cei care lucrăm în muzee, le servim. La mulți ani, muzeelor din întreaga lume! La mulți ani, muzeelor din România!

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

Președinte

 

Comitetul Naţional Român ICOM anunţă desfăşurarea celei de a 14-a ediţii a concursului anual pentru acordarea Premiului Comitetului.
REGULAMENT privind acordarea Premiului Comitetului Naţional Român ICOM în anul 2013.
regulament concurs (153 KB) regulament concurs (169 KB)
 

Cotizații ICOM pe 2013

Membri Individuali - 50 EUR

Membri Studenti - 20 EUR
Membri pensionari - 20 EUR
 
Membri Institutionali Cat. I (buget anual pana la 30.000 EUR) - Cotizatie 216 EUR + 400 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. II (buget anual intre 30.000 - 100.000 EUR) - Cotizatie 270 EUR + 600 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. III (buget anual intre 100.000 - 1.000.000 EUR) - Cotizatie 389 EUR + 800 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. IV (buget anual intre 1.000.000 - 5.000.000 EUR) - Cotizatie 473 EUR + 1000 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. V (buget anual intre 5.000.000 - 10.000.000  EUR) - Cotizatie 541 EUR + 1100 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. VI (buget anual peste 10.000.000  EUR) - Cotizatie 832 EUR + 1500 LEI contributie

Plata se va face în LEI la cursul BNR al zilei, în contul Comitetului Naţional Român – ICOM, până cel mai târziu în data de 20 februarie 2013.
Pentru a avea evidenţa plăţii efectuate de instituţia dumneavoastră, vă rugăm să menţionaţi în ordinele separate de plată, la scopul tranzacţiei: "Cotizaţie Membru Instituţional - I – 2013", respectiv "Contribuţie Membru Instituţional – I - 2013". 

Datele de identificare ale ICOM Romania

Comitetului Naţional Român – ICOM
Splaiul Independenţei nr. 70
Sect. 5, 050086 Bucureşti, ROMÂNIA
BANCA UniCredit Ţiriac S.A. Sucursala Izvor – Bucureşti
CONTURI:
LEI: RO73BACX0000003001829000
EUR: RO19BACX0000003001829002
Cod fiscal: 4283171

--------------------------------------------------------------------------

 

Comitetul Național Român ICOM anunță desfășurarea celei de a 13-a ediții a concursului anual pentru acordarea Premiului Comitetului. Detalii

Comitetul Național Român ICOM anunță desfășurarea celei de a 12-a ediții a concursului anual pentru acordarea Premiului Comitetului. Detalii
Comunicat (24.01.2011)
Comitetul Național Român al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM) – partener strategic al UNESCO și principala organizație de specialitate din lume, în domeniul muzeelor – își exprimă profunda îngrijorare cu privire la propunerea desființării, prin comasare, a trei muzee, Muzeul de Artă Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Memorial „Octavian Goga”, urmând ca instituția nou creată să poarte numele de „Complexul Muzeal Județean Cluj”.

(147 KB)

 

"Codul etic al ICOM"/Code of Ethics for Museums http://icom.museum/ethics.html

Domnului Hunor KELEMEN,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional
Stimate Domnule Ministru,
Comitetul Naţional Român ICOM – în calitatea sa de organizaţie profesională reprezentând, în România, cea mai importantă asociaţie în domeniu, din lume, Consiliul Internaţional al Muzeelor, partener strategic al UNESCO – a luat act cu deosebită îngrijorare de adoptarea, de către Guvern, a Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010, într-o formă care aduce grave prejudicii instituţiilor de cultură de sub autoritatea autorităţilor locale şi, implicit, culturii din România.

(154 KB) (169 KB)

 

Comitetul Naţional Român ICOM a organizat, în anul 2010, cea de a unsprezecea ediţie a concursului pentru Premiul Comitetului Naţional Român ICOM, premiu care este acordat autorului concepţiei tematice a unei expoziţii organizate în anul precedent de un membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM) din România.

(151 KB) (213 KB)

Comunicatul Comitetului Naţional Român ICOM, prilejuit de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Muzeelor, la 18 mai NOU !

(152 KB) (152 KB)

Comitetul Naţional Român ICOM anunţă desfăşurarea celei de a 11-a ediţii a concursului anual pentru acordarea Premiului Comitetului.

REGULAMENT privind acordarea Premiului Comitetului Naţional Român ICOM în anul 2010

(148 KB) (186 KB)


Stimaţi colegi, Pentru anul 2010, au fost stabilite următoarele niveluri de cotizaţie:

În vederea unei participări reprezentative din ţările emergente, ICOM a decis acordarea unor granturi de călătorie, pentru ţările clasate în categoriile 2, 3 şi 4, în funcţie de Produsul Intern Brut, raportat la puterea de cumpărare. Deoarece România se clasează în categoria a 2-a, cetăţenii români sunt eligibili pentru acordarea a două granturi, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de Consiliul Executiv, aşa cum acestea sunt menţionate în documentul anexat. Succes!

Critères d’attribution des bourses de voyage pour la 22ème Conférence générale de l’ICOM et pour le Soutien à la participation des jeunes membres aux réunions des Comités internationaux 7-12 novembre 2010, Shanghai, Chine

Criterios para la concesión de subsidios de viaje para la 22 Conferencia General del ICOM Y para el Apoyo a la participación de los jóvenes miembros en las reuniones de los Comités Internacionales 7-12 de noviembre de 2010, Shangai, China

Criteria for the Award of Travel Grants for the 22nd General Conference of ICOM and for Support for Young Members participation in International Committee Meetings 7-12 November, 2010, Shanghai, China

 

REGIONAL PUBLICATION CONDITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE IN THE BALKAN REGION Volume II.....
C O M U N I C A T

Întrunit în şedinţă ordinară, Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM a analizat situaţia Institutului de Memorie Culturală (cIMeC), membru instituţional al Consiliului Internaţional al Muzeelor, ameninţat cu desfiinţarea, prin „absorbţia“ sa cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură – instituţie aflată, de asemenea, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.....

 • Dear colleagues, I am glad to invite you to the regional workshop on Application of Risk Assessment in the South East Europe in November in Belgrade. a
 • Muzeul Olteniei şi Comitetul Naţional Român ICOM anunţă organizarea Conferinţei internaţionale MATCONS 2009 – Materie și materiale în/pentru restaurarea – conservarea patrimoniului.
  • În ziua de 11 iulie 2009, la Timişoara, cu sprijinul logistic al Muzeului de Artă Timişoara, al Muzeului Banatului, al Muzeului Satului Bănăţean şi al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Timiş, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM.
  • Comitetul Naţional Român ICOM a organizat, în anul 2009, cea de a zecea ediţie a concursului pentru Premiul Comitetului Naţional Român ICOM, premiu care este acordat autorului concepţiei tematice a unei expoziţii organizate în anul precedent de un membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM) din România.
  • Convocarea adununării generale a Comitetului Național Român ICOM (duminică, 17.05.2009, Ploiești)
  • 18 mai 2009 Ziua Internaţională a Muzeelor