español

 

Consiliul International al Muzeelor
Comitetul Naţional ICOM România

 

Noutăţi
Home
Ce este ICOM
Cum deveniți membru ICOM
Comitetele internaționale ale ICOM
Organizaţii afiliate la ICOM
Avantaje membri individuali
Avantaje membri instituționali
Statut
Membri individuali
Membri instituţionali
Contact

Cum puteţi deveni membru ICOM?


ICOM este o organizaţie profesională care se consacră dezvoltării muzeelor şi a profesiunii muzeale, în întreaga lume. Pot adera la ICOM persoanele şi instituţiile care activează sau studiază în domeniul cultural.

Există două categorii principale de membri:

Membrii individuali:

  • persoanele care sunt angajate, ca profesionişti, în muzee;
  • profesioniştii muzeelor, care s-au pensionat;
  • persoane care nu lucrează în muzee, dar care respectă Codul deontologic al ICOM pentru muzee şi care lucrează pentru muzee în calitate de consilieri sau executanţi, cu excepţia tuturor acelora care promovează sau comercializează produse sau echipamente necesare muzeelor şi serviciilor acestora (potrivit prevederilor Statutului ICOM, Articolul 2, Alin. 2)

Membrii instituţionali:

- muzeele şi alte instituţii care corespund definiţiei muzeului, stabilită de ICOM în Statutul său (Articolul 2, Alin. 1) sau organizaţii care grupează mai multe muzee.

Atât membrii individuali, cât şi membrii instituţionali, beneficiază de mai multe avantaje.

În afara acestora, ICOM mai are şi alte categorii de membri:

Comitete Naţionale

Structura ICOM se bazează pe Comitetele Naţionale. Oricare persoană sau instituţie care doreşte să adere la ICOM trebuie să contacteze Comitetul Naţional ICOM din ţara respectivă. În cazul cetăţenilor români sau cu rezidenţă în România, precum şi al instituţiilor care îşi au sediul în România, aderarea la ICOM se face prin intermediul Comitetului Naţional Român ICOM.

- INDIVIDUAL MEMBERSHIP APPLICATION FORM 1_1950_ICO-adhesion-individual-En_2024.pdf

- INSTITUTIONAL MEMBERSHIP APPLICATION FORM 2_1950_ICO-adhesion-institutional-En_2024.pd

Formularele trebuie completate de cei interesaţi şi transmise preşedintelui Comitetului Naţional Român ICOM, în vederea aprobării. Ulterior, solicitanţii se vor îngriji de transmiterea formularului de adeziune la Secretariatul ICOM, la Paris.

Serviciul pentru membri, din cadrul Secretariatului ICOM, nu acceptă, în nici o situaţie, o cerere de adeziune, fără acordul prealabil al Comitetului Naţional.

Cotizația de membru ICOM

Concomitent cu transmiterea cererii de adeziune la Secretariatul ICOM, solicitantul trebuie să depună, în contul Comitetului Naţional Român ICOM, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac S.A., Sucursala Izvor, Bd. Libertăţii nr. 20, b. 3, tronson I şi II, sect. 5, 050707 Bucureşti, suma corespunzătoare nivelului cotizaţiei (şi, după caz, a sumei suplimentare). Pentru membrii instituţionali şi pentru membrii individuali care sunt rezidenţi în România, depunerea se poate face numai în lei, la cursul zilei. Pentru membrii individuali care nu sunt rezidenţi în România, depunerea se poate face direct în euro.

Cotizatii ICOM

MEMBRI INDIVIDUALI (votanți):
Regular - 50 EUR
Retired (pensionari) - 20 EUR

Membri studenți (fără drept de vot) - 20 EUR
Membri Institutionali Cat. I (buget anual pana la 30.000 EUR) - Cotizatie 216 EUR + 400 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. II (buget anual intre 30.000 - 100.000 EUR) - Cotizatie 270 EUR + 600 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. III (buget anual intre 100.000 - 1.000.000 EUR) - Cotizatie 389 EUR + 800 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. IV (buget anual intre 1.000.000 - 5.000.000 EUR) - Cotizatie 473 EUR + 1000 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. V (buget anual intre 5.000.000 - 10.000.000  EUR) - Cotizatie 541 EUR + 1.100 LEI contributie
Membri Institutionali Cat. VI (buget anual peste 10.000.000  EUR) - Cotizatie 832 EUR + 1.500 LEI contributie

Plata cotizaţiei se poate efectua în oricare din conturi în lei sau euro:

BANCA UniCredit S.A. Sucursala Izvor – București

CONT LEI: RO89 BACX 0000 0030 0182 9003 (la cursul BNR)

CONT EUR: RO62 BACX 0000 0030 0182 9004

titular cont ASOCIATIA COMITETUL NATIONAL ROMÂN ICOM CIF 4283171

Nu uitați să menționați la detaliile tranzacției - numele membrului și statutul acestuia (individual regular / pensionar sau student, respectiv instituțional categ. 1-6).

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați  orice schimbare în datele de membru pentru a putea avea evidența permanent actualizată.

Cotizaţia este vărsată, integral, de Comitetul Naţional, în contul ICOM, de la Paris. Potrivit Statutului, fiecare Comitet Naţional poate adăuga cotizaţiei o anumită sumă, pentru acoperirea costurilor de transfer bancar şi a cheltuielilor sale de funcţionare. În cazul Comitetului Naţional Român ICOM, această sumă este stabilită, anual, de Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM, şi este plătită numai de către membrii instituţionali.

Adeziunea devine efectivă din momentul primirii cardului de membru şi este condiţionată de plata anuală a cotizaţiei. Neplata cotizaţiei şi (în cazul membrilor instituţionali, şi a sumei suplimentare pentru Comitet) atrage, de la sine, excluderea din ICOM.

Pentru membrii care au depus formulare de adeziune la ICOM după data de 1 octombrie, cotizaţia depusă iniţial este valabilă şi pentru anul imediat următor.

Comitetele Internaţionale ale ICOM

Din momentul în care un membru individual sau instituţional a fost înregistrat în ICOM şi a primit cardul de membru, el poate, de asemenea, adera la Comitetele Internaţionale ale ICOM. În momentul de faţă, ICOM numără 28 de Comitete Internaţionale, reprezentând categorii de muzee (de exemplu, muzee de artă, de ştiinţe, de literatură etc.) sau discipline (cum este cazul conservării, al educaţiei muzeale, al documentării etc.). Prin intermediul acestor Comitete Internaţionale se realizează principalele obiective ale organizaţiei: schimbul de informaţii ştiinţifice la nivel internaţional, elaborarea de norme pentru profesie, adoptarea de reguli şi recomandări, realizarea de proiecte comune.

În afară de neplata cotizaţiei, aderarea la ICOM îşi încetează valabilitatea în situaţia în care membrul în cauză alege să demisioneze, fie că rămâne sau nu în interiorul profesiei.