español

 

Consiliul International al Muzeelor
Comitetul Naţional ICOM România

 

noutăţi
home
ce este icom
cum deveniti membru icom
comitetele internationale ale icom
organizaţii afiliate la icom
avantaje membri individuali
avantaje membri institutionali
statut
membri instituţionali
contact

CONVOCARE

Întrunit în şedinţă, Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM a hotărât convocarea Adunării Generale a Comitetului, în ziua de duminică, 17 mai 2009, ora 10.00, în sala de festivităţi a Muzeului de Istorie şi Arheologie al judeţului Prahova, din Ploieşti. Adunarea generală va avea următoarea ordine de zi:

1. Raportul Biroului Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM, pentru durata mandatului său.

2. Dezbateri privind raportul prezentat.

3. Alegerea noului Birou Executiv al Comitetului Naţional Român ICOM.

4. Diverse.

Pentru buna desfăşurare a Adunării Generale, potrivit Statutului Comitetului Naţional Român ICOM, adoptat de Adunarea Generală desfăşurată la Bucureşti, în data de 15 martie 2002, precizăm următoarele:

1. Pentru ca Adunarea Generală să fie statutar constituită, este necesară prezenţa – direct sau prin reprezentanţi – a cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. Din acest motiv, vă rugăm să faceţi eforturile necesare pentru a asigura prezenţa dumneavoastră sau a unui reprezentant mandatat de dvs. la Adunare. Vă reamintim că un membru nu poate primi mai mult de trei procuri din partea altor membri ai Comitetului, care nu pot să fie prezenţi la Adunarea Generală.

2. Persoanele care doresc să candideze pentru una dintre funcţiile din Biroul Executiv trebuie să transmită secretariatului următoarele documente: scrisoare prin care să îşi exprime dorinţa de a candida, cu un Curriculum vitae şi un program de activitate pentru viitorul mandat. Documentele vor fi trimise prin poştă, fax sau e-mail, la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu nr. 10, Ploieşti, jud. Prahova; Fax: 0244514437; e-mail: [email protected]. Candidaturile se pot depune pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar trezorier, membru, al Comitetului Naţional Român ICOM, până la data de 14 mai a.c.

3. Vă reamintim că, potrivit prevederilor Statutului, poate candida pentru una dintre funcţiile Biroului Executiv, oricare membru individual al Comitetului sau oricare salariat al membrilor instituţionali, cu excepţia cazurilor de incompatibilitate (persoanele care au ocupat, deja, pentru două mandate, aceeaşi funcţie în Birou). Candidaturile vor fi validate de Birou şi vor fi înscrise pe buletinele de vot.

4. Membrii Comitetului care nu pot participa la Adunarea Generală şi nici nu pot sau nu doresc să fie reprezentaţi, sunt rugaţi să transmită secretariatului această informaţie până cel mai târziu, la 14 mai 2009. Numai aceşti membri vor primi, prin fax, e-mail sau poştă, buletinele de vot, cu rugămintea de a le transmite, prin poştă, fax sau e-mail, până la data desfăşurării Adunării Generale, la 17 mai 2009.

5. Ţinând cont de faptul că un membru ICOM care nu are cotizaţia plătită la zi (anul 2009) sau, după caz (în situaţia membrilor cu vechime mai mare de un an) pentru anul precedent (2008), îşi pierde calitatea de membru ICOM, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi plătit cotizaţia, cel puţin, pentru anul 2008 (urmând ca, până la data Adunării Generale, să achitaţi şi cotizaţia pentru anul 2009). Pentru membrii instituţionali, această obligaţie se extinde şi asupra contribuţiei anuale pentru întreţinerea Comitetului.

6. Comitetul nu poate suporta cheltuielile de deplasare, cazare sau diurnă, pentru Adunarea Generală.

Vă aşteptăm la Ploieşti! Doina PĂULEANU Secretar al Comitetului Naţional Român ICOM