español

 

Consiliul International al Muzeelor
Comitetul Naţional ICOM România

 

Noutăţi
Home
Ce este ICOM
Cum deveniți membru ICOM
Comitetele internaționale ale ICOM
Organizaţii afiliate la ICOM
Avantaje membri individuali
Avantaje membri instituționali
Statut
Membri individuali
Membri instituţionali
Contact

Comitetul Național Român ICOM anunță desfășurarea celei de a 12-a ediții a concursului anual pentru acordarea Premiului Comitetului.


REGULAMENT
privind acordarea Premiului Comitetului Național Român ICOM în anul 2011

Premiul Comitetului Național Român ICOM se acordă, anual, în luna mai, în preajma Zilei Internaționale a Muzeelor, pentru una din expozițiile deschise în anul precedent (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie). În anul 2011 jurizarea va avea loc în prima jumătate a lunii iunie, rezultatul concursului fiind anunțat public după terminarea procedurii de selecție.

Concursul este deschis membrilor Comitetului Național Român ICOM. Pentru ca o expoziție să poată fi înscrisă în concurs, ea trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

• cel puțin una dintre instituțiile care au organizat expoziția este membru instituțional al ICOM;
• cel puțin unul dintre autorii concepției tematice este membru individual al ICOM.

Sunt premiați autorii concepțiilor tematice ale expozițiilor.

Cei care doresc să se înscrie la concursul din acest an urmează să trimită dosarul de expoziție la sediul Comitetului Național Român ICOM, din Splaiul Independenței nr. 70, sect. 5, 050086 București Dosarul trebuie să conțină o fișă completă cu privire la expoziție (titlul, data deschiderii și perioada pentru care este deschisă, autorii concepției tematice, descrierea expoziției și orice documente cu privire la aceasta: CD-ROM, fotografii, catalog, dosar de presă etc.). După încheierea concursului, toate materialele trimise rămân în proprietatea Comitetului Național Român ICOM.

După înscriere, în funcție de posibilitățile juriului, expoziția urmează să fie vizitată de unul sau mai mulți membri ai juriului. Totuși, ca și în cazul în care expoziția a fost, deja, închisă, dosarul transmis trebuie să fie suficient de relevant pentru a putea permite jurizarea.

În acest an, înscrierea are loc în perioada 5 – 31 mai. După încheierea înscrierilor și a perioadei de jurizare, juriul se întrunește și stabilește expoziția câștigătoare
În vederea atribuirii Premiului, juriul va ține cont de valoarea expoziției din punctul de vedere al originalității concepției muzeografice, al calității muzeotehnice, al valorii culturale a exponatelor, al informației științifice susținute de expoziție, al programului educațional și al impactului la public.

Juriul va analiza distinct expozițiile permanente și cele temporare, urmând a acorda un premiu în valoare de 1.200 lei pentru expoziții permanente și unul în valoare de 600 lei pentru expoziții temporare. În cazul în care nu există un câștigător la una dintre cele două categorii, întreaga sumă de 1.800 lei va fi alocată câștigătorului desemnat din cadrul celeilalte categorii.

Juriul este format din nouă membri, din care, de drept, membrii Biroului Comitetului Național Român ICOM. Ceilalți patru membri sunt numiți, prin cooptare, dintre specialiștii având o experiență recunoscută în domeniu. Membrii juriului nu pot fi, în același timp, și autori ai expozițiilor înscrise în concurs. În cazul în care unul dintre membrii Biroului Comitetului Național Român ICOM este, el însuși, autor al unei expoziții înscrise în concurs, în locul său va fi cooptat un alt membru individual al Comitetului sau un reprezentant al unui membru instituțional al Comitetului.
Membrii juriului pot hotărî, de la caz la caz, acordarea uneia sau a mai multor mențiuni.

Decizia juriului este irevocabilă. Nicio contestație nu poate fi luată în considerare.


Dr. Virgil Ștefan NITULESCU
Președintele CNR ICOM
Director general
Muzeul Național al Țăranului Roman
Șoseaua Kiseleff nr. 3, sect. 1
011341 București, ROMANIA
tel: +40.21.3179661
fax: +40.21.3129875
mobil: +40.74.4301592

[email protected]
http://romania.icom.museum
Splaiul Independenței nr. 70, sect. 5, 050086 București